وب عرفانی گمگشته دل
هورامان ، عرفان وفرهنگ ، (مقالات عرفانی)
لینک دوستان

بسم الله الرحمن الرحیم

 

باسلام خدمت دوستان وخوانندگان گمگشته دل-  پس از وقفه ای نسبتاً طولانی بدلیل بوجود آمدن مشکلات و مصائبی جانگداز  با توکل بر خداوند متعال وبه حول وقوه الهی دیگر بار گمگشته دل دست به قلم برده ومقالات خود را برای خدمت به دوستداران دین وعرفان ارائه می دهد.

 

توبه از دیدگاه قرآن مجید و مشایخ تصوف

 

 

قرآن مجید

 

توبه : توب. توبه- مثاب همه بمعنی رجوع و برگشتن است. معنای توبه رجوع است النهايه توبه ی خدا با توبه ی عبد فرقش آنست که توبه ی عبد برگشتن به سوی خداست با ترک معصيت و تصميم عدم ارتکاب به آن و توبه ی خدا بازگشت به بنده است با رحمت و مغفرت و با موفق کردن به توبه.

۱-« الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک يبدل الله سيئاتهم حسنات و کان الله غفوراًرحيما»

مگر آن کسانی که از گناه توبه کنند و با ايمان به خدا عمل صالح انجام دهند پس خدا گناهان آن ها را بدل به حسنات گرداند که خداوند در حق بندگان بسيار آمرزنده و مهربان است.». «سوره ی فرقان آيه ی 70»

ظاهر آيه آن است که ايمان و عمل و توبه سبب تبديل سيئات به حسنات اند. مثلا آنکه شرک ورزيده و قتل نفس کرده و زنا نموده در صورت توبه و ايمان و عمل صالح روز قيامت خواهد ديد که شرک مبدل به توحيد و قتل نفس مبدل به احياء نفس و زنا مبدل به يک عمل خوب و مفيد شده است. او خار کشته بود ولی گل می چيند.

  مثل روشن آن همان کثافات و زباله هاست که پس از تحولات بسيار در مزرعه ها به صورت کود ريخته می شوند و به ميوه های شيرين و حبوبات لذيذ مبدل می گردند.

خوشا به حال آنانکه از بدی ها توبه کرده و در ايمان و عمل استقامت می ورزند که زهر ما از برای آن ها مبدل به شهدها خواهد شد.

2- «ثم تاب عليهم انه رئوف رحيم. و علی الثلاثه الذين خلفوا حتی اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت و ضاقت عليهم انفسهم و ظنو ان لا ملجا الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو تواب الرحيم.»

... باز لطف فرمود و از لغزشهايشان در گذشت که او درباره ی رسول و مومنان به يقين مشفق و مهربان است. بر آن سه تن(فراة، هلال و کعب) که (از توبه يا از جنگ تبوک)تخلف ورزيدند تا آنکه زمينی با همه ی پهناوری بر آن ها تنگ شد و بلکه از خود دلتنگ شدند و دانستند که از غضب خدا جز به لطف او ملجاد و پناهی نيست پس خدا بر آنها باز لطف فرمود ( توفيق توبه داد) تا توبه کنند که خداوند بسيار توبه پذير و در حق خلق مشفق و مهربان است.» سوره ی توبه آيات117و118.

توبه ی بنده ميان دو توبه ی خداوند است. يعنی اول خدا به بنده می نگرد و توفيق توبه می دهد، سپس بنده توبه می کند آنگاه خدا توبه ی وی را می پذيرد وبنده را مورد بخشودگی قرار می دهد «ثم تاب عليهم ليتبوا» پس توبه ی بنده ی مخوف به دو توبه ی خداست.

3- « انما التوبه علی اليه الذين يعلمون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئک يتوب الله عليهم و کانالله عليما حکيما. و ليست التوبه للذين يعلمون السيئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان و لا الذين يموتون و هم کفار اولئک اعتدنالهم عذبا اليما» محققا خدا توبه ی آنهايی را می پذيرد که عمل ناشايست را از روی جهل و نادانی مرتک شوند پس از آنکه زشتی آن عمل را دانستند بزودی توبه کنند پس خدا آنها را می بخشايد و خدا دانا و به مصالح خلق آگاه است. کسی که به اعمال زشت تمام عمرش اشتغال ورزد تا آنگاه که به يقين مشاهده مرگ کند در آن ساعت پشيمان شود و گويد اکنون توبه کردم، توبه ی چنين کسی پذيرفته نخواهد شد چنانکه هر کس به حال کفر بميرد نيز توبه اش قبول نشود بر اين گروه عذابی بس دردناک مهيا ساختيم. «سوره ی نساء آيات 17و18.

اين دو آيه از چند جهت جای دقت اند اول اينکه مراد از جهالت آنست که کسی ندانسته گناهی بکند سپس بداند که آن کار گناه و حرام است و يا کسی که گناه بودن کاری را می دانسته ولی روی هوی وهوس و غلبه ی مشتهيات نفسانی که خود يکنوع جهالت است آن کار را بکند. چنين کسی بعد از بخود آمدن و دانستن معصيت بايد فورا توبه کند.

دوم آنکه: بعد از يقين به مرگ توبه قبول نيست و نيز برای آنانکه کافرند و در آن حال می ميرند اگر توبه کنند توبه نيست.

ظاهر اين است که اگر مسلمان پيوسته مرتکب گناه بشود و هنگام يقين به مرگ توبه کند يا کافری مادام العمر کافر باشد و چون وقت مرگش رسيد و به آن يقين کرد، ايمان آورد و به سوی خدا برگردد از هيچ يک توبه و ايمان قبول نيست.

 

ذولنون مصری

 

توبه دو قسم است. توبه ی انابت و توبه ی استجابت. توبه ی انابت آن است که بنده توبه کند از خوف عقوبت خدای و توبه ی استجابت آن است که توبه کند از شرم کرم خدای.

بر هر عضوی توبه ای است:

 توبه ی دل نيت کردن است بر ترک حرام

 و توبه ی چشم فرو خوابانيدن چشم است از نامحرم

 و توبه ی دست ترک گرفتن است در گرفتن مناهی

 و توبه ی پای ترک رفتن است به ملاهی

و توبه ی گوش نگاه داشتن است گوش را از شنيدن اباطيل

 و توبه ی شکم خوردن حلال است

و توبه ی فرج دور بودن از فواحش .

 

سهل بن عبدالله الستری

 

توبه فریضه است بر بنده، به هر نفسی خواه خاص، خواه عام، خواه مطيع باشی، خواه عاصی.

 

يحيی معاذ رازی

 

يکی گناه بعد از توبه زشت تر بود از هفتاد گناه پيش از توبه.

 

جنيد بغدادی

 

توبه را سه معنی است. اول ندامت، دوم عزم بر ترک معاودت، سوم خود را پاک کردن از مظالم و خصومت.

 

يوسف اسباط

 

توبه را ده مقام است : 1- دور بودن از جاهلان. 2- ترک گفتن باطلان. 3- روی گرداندن از منکران. 4- در رفتن به محبوبات 5- شتافتن به خيرات 6- درست کردن توبه 7- لازم بودن بر توبه 8- ادا کردن مظالم 9- طلب غنيمت 10- تصفيه ی قوت.

 

عبدالله منازل

 

حق تعالی ياد کرده است انواع عبادات را که الصابرين و الصادقين و القانتين و المنفقين و المستغفرين بالاسحار ختم جمله مقامات بر استغفار کرده است تا بنده بينا گردد بر تقصير خويش بر همه ی افعال و احوال ، سپس از همه استغفار کند.

 

ابوبکر کتانی

 

استغفار توبه است و توبه اسمی است جامع، شش چيز را : اول پشيمانی بر آنچه گذشته باشد، دوم عزم کردن بدانکه پيش به گناه رجوع نکند، سوم به گزاردن هر فريه ای که ميان او وخدای است، چهارم ادا کند مظالم خلق را، پنجمهر گوشت و پوست و شحم (پيه) که از حرام رسته باشد، ششم تن را الم طاعت بخشد چنانکه حلاوت معصيت چشانده است.

 

ابوعلی دقاق

 

اگر توبه از بيم دوزخ يا اميد بهشت می کنی، بی همتی است. توبه بر آن کن که خدايت دوست دارد. ان الله يحب التوابين.

 

شيخ ابوبکر واسطی

 

توبه ی قبول آن است که مقبول بوده باشد پيش از گناه. توبه ی نصوح آن بود که بر صاحب او اثر معصيت پنهان و آشکارا نماند و هر که را توبه ی نصوح بود بامداد و شامگاه او از هر گونه ای که بود باک ندارد.

 


موضوعات مرتبط: مقالات عرفانی
[ شنبه نوزدهم مرداد ۱۳۸۷ ] [ 8:34 ] [ گمگشته دل ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

بسم الله الرحمن الرحِِِِيم


اين وبلاگ اختصاص دارد به عرفان وفرهنگ منطقه هورامان.ابتدا درمورد عرفان هورامان وترجيحاَ به طريقتهای قادريه طالبانی ونقشبنديه ،زندگانی مشايخ اين طريقتها وآداب ورسوم درويشی پرداخته مي شود ودر ادامه به حول وقوه الهی در مورد زبان ، فرهنگ ،شعر ، علما ونخبگان اين منطقه نيز در حد توان وبضاعت، نوشته هايی ارائه خواهد شد.
هدف از نوشتن اين وبلاگ معرفی طريقت صحيح واصيل اسلامی است.طريقتي كه می توان آن را درمنطقه هورامان ودرميان تکيه های قادری طالبانی وخانقاهای نقشبندی مشاهده کرد. وهمچنين آشنايي نسل جديد به لغت وفولكلور هورامي.
باتوجه به پيشرفت بسيار سريع علم كاميوترواينترنت بنده عقيده دارم با اين وسيله بيش از كتاب مي توان با مردم وبالاخص جوانان جوياي علم وحقيقت ارتباط برقراركرد. اميدوارم خداوند متعال مراياری فرمايد تابتوانم درانجام کارم موفق باشم.
اگر چه سعی شده است در اين زمينه ازداشته های خودم استفاده کنم اما از تمامی دوستانی که مايلند مرا ياری نمايند کمال تشکر وسپاسگذاری را دارم.


اما چرا وبلاگ خودرا گمگشته دل نامگذاری کرده ام براستی که من دلم را در تلاطم اين دنياي وانفسا گم کرده ام ودرپی يافتن آن هستم . يا مقلب القلوب والابصار در اين روزهاي آغازين سال دلهاي رهروان گمگشته راه رابانور خود روشنايي ده .


والسلام
گمگشته دل اول فروردین 1386


امکانات وب
ایران رمان